Welcome to the Website of:
Rinus Rynart

Welkom / Wilkommen Bienvenue / Bienvenido / Dobro Pozhalovat / Vaelkommen / Hos geldiniz / Tere Tulemast

Rinus RynartWhen you travel the world by truck, you create many memories. In my 50 years, as truckdriver, and as director of my transport companies i was lucky enough to travel to the most unusual and beautiful of countries.  I have captured these memories to share with the world in my book “My 50 Years Life in Transport“. In this book you will be able to travel with me and my drivers to destinations you will maybe never have the opportunity to visit.

Interested in my book?……You can see some photos/pages of the book…when You click on the left side via ,,Book Impression,,….and after …Please click on the button ” Buy Book ” on the left side of the page, this will bring you to the website of the publisher and printer of my book…………..(Pumbo/www.boekenbestellen.nl).  There you can choose the language of your country. in left top of the website.. and when you click on the photos of the books , you will see more info  about the books …the size, the story inside, and reviews, etc….and select which type of book you want.

1. The Small B-5 format  with Soft Cover and dimensions of 170 millimeters x 240 millimeters. 273 pages and 280 photos, with a selling price of : EURO 29,00

Or

2. The Large A-4 format with Hard Cover and dimensions of 210 millimeters x 297 millimeters, 220 pages and 280 photos, with a selling price of : Euro 45,00

Than fill out your Full Name, Adress, Post-code, Country, and E-mail adress.

and than you can pay with your credit / bank card ,  and the book will be sent to you in sturdy packaging. The price does not include shipping costs, which will depend on where it has to be sent by post from the Netherlands. This book is written in English, Netherlands, German , French , Italian, Spanish, Swedish , Turkish,and Danish  language. …maybe later it will be available in  more other languages.

If you have any questions, please do not hesitate to send me an E-mail at :         rinus.rynart@planet.nl

If you would be interested in following me on my Facebook page, go to the menu on the left hand side of this page. And you can also see our  ” Company Website “  if you click on it at the left side ……+    ” our scale / miniature truck models ”     and i am also regularly on other Social Media,  such as Instagram, and Twitter…under my own name :     Rinus Rynart……I hope you enjoy your purchase.

Kind regards,
Rinus Rynart

Rinus Rynart

Als je per vrachtwagen de wereld rondreist, creëer je veel herinneringen. In mijn 50 jaar als vrachtwagenchauffeur en als directeur van mijn transportbedrijven had ik het geluk om naar de meest ongewone en mooiste landen te reizen. Deze herinneringen heb ik vastgelegd om met de wereld te delen in mijn boek  “Mijn 50 jaar leven in transport”. In dit boek kun je met mij en mijn chauffeurs reizen naar bestemmingen die je misschien nooit zult bezoeken.

Geïnteresseerd in mijn boek? …….U kunt enkele foto’s/bladzijde’s zien,  als U klikt aan de linkerkant via ,,Book impression,,  (boek impressie)… en dan…Klik  AUB op de knop ” Boek kopen” ( Buy Book ) aan de linkerkant van de pagina, u komt dan op de website van de uitgever en drukker van mijn boek …… …….. (Pumbo / www.boekenbestellen.nl). Daar kunt u de taal van uw land kiezen. links boven in de website.  Als je klik op de fotos van de boeken, zie je meer info over de boeken…de afmeting, het verhaal binnenin, en beoordelingen  (reviews)  enz.. en selecteer welk type boek je wilt.

1. Het kleine B-5 formaat met Zachte Kaft en afmetingen van 170 millimeter x 240 millimeter. 273 pagina’s en 280 foto’s, met een verkoop prijs van: EURO 29,00

Of

2. Het grote A-4 formaat met Harde Kaft en afmeting van 210 millimeter x 297 millimeter. 220 pagina’s en 280 foto’s, met een verkoop prijs van : Euro 45,00

Dan vul Uw Volledige Naam, Adres, Post-kode, Land, en E-mail adres , in

U kunt met uw creditcard / bankpas betalen en het boek wordt in een stevige verpakking naar u toegezonden. De prijs is exclusief verzendkosten, deze zijn afhankelijk van waar het per post vanuit Nederland naartoe gestuurd moet worden. Dit boek is geschreven in de Engelse, Nederlandse , Duitse , Franse,  Italiaanse,  Spaanse , Zweedse, Turkse, en Deense  taal … misschien komt het later in meer andere talen beschikbaar.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om mij een E-mail te sturen naar :   rinus.rynart@planet.nl

Mocht je interesse hebben om mij te volgen op mijn Facebook-pagina, ga dan naar het menu aan de linkerkant van deze pagina. En je kan ook onze “ Company Website “  zien als je erop klik  aan de linker kant…..+   “our scale  / miniature   truck models ”   en ik ben ook regelmatig op  andere Social Media, zoals Instagram, en Twitter,  onder mijn eigen naam :     Rinus Rynart

Ik wens u veel plezier met uw aankoop.

Vriendelijke groeten,
Rinus Rynart

Rinus Rynart

Wenn Sie mit dem LKW um die Welt reisen, schaffen Sie viele Erinnerungen. In meinen 50 Jahren als LKW-Fahrer und als Direktor meiner Transportunternehmen hatte ich das Glück, in die ungewoenlichste und schoenste Läender zu reisen.  Ich habe diese Erinnerungen festgehalten um sie mit der Welt zu teilen in meinem Buch  “Mein 50 jahriges Leben im Transport”  In diesem Buch können Sie mit mir und meinen Fahrern zu Zielen reisen, die Sie vielleicht nie besuchen werden.

Interessiert an meinem Buch? …Sie  koennen einige foto’s/blaetter sehen von das buch….wenn  Sie klicken an die linke Seite  via,,Book Impression,, ( buch eindrueck)…..und dann Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche ”Buch kaufen”…(Buy Book )  auf der linken Seite, um zur Website des Herausgebers und Druckers meines Buhes zu gelangen …… .(Pumbo / www.boekenbestellen.nl). Dort können Sie die Sprache Ihres Landes wählen. in die linker obenseite von die website.. und wenn Sie klicken aud die fotos von die bucher, werden Sie mehr info sehen, ueber die bucher,…die Massen, die story in das buch, und Bewertungen (reviews)  u.s.w…. und wählen Sie den gewünschten Buchtyp aus

1 Das kleine B-5-Format mit Safte Umschlag und Abmessungen von 170 Millimeter x 240 Millimeter 273 Seiten und 280 Fotos mit einem Verkaufs preis von: EURO 29,00

Oder

2. Das grosse  A-4 Format mit Harte umschlag, und abmessungen von 210 millimeter x 297 millimeter 220 Seiten und 280 foto’s, mit einem Verkaufs preis von : Euro 45,00

Dann fuellen Sie Ihre Vollen Namen, Adresse, Post-Kode, Land, und E-mail adresse, ein

Sie können mit Ihrer Kredit- / Bankkarte bezahlen und das Buch wird Ihnen in einer stabilen Verpackung zugesandt. Der Preis beinhaltet keine Versandkosten, die davon abhängen, wohin die Post aus den Niederlanden geschickt werden muss. Dieses Buch ist in Englischer , Niederlandische , Deutsche, Fransozisch,  Italienische , Spanische, Schwedische , Turkische,und Daenische Sprache verfasst. Vielleicht wird es später in mehr anderen Sprachen verfügbar sein.

Wenn Sie Fragen haben, senden Sie mir bitte eine E-Mail an:    rinus.rynart@planet.nl

Wenn Sie daran interessiert sind, mir auf meiner Facebook-Seite zu folgen, gehen Sie zum Menü auf der linken Seite dieser Seite. Und du kannst auch unser “ Company Website “ sehen  wenn du darauf klicke an linker seite……+   ”  our schale /miniature truck models ”    und ich bin auch regelmaessig auf Social Media,  wie,  Instagram, und Twitter,  unten meine eigne nahme ……Rinus Rynart.

Ich hoffe, Sie genießen Ihren Einkauf.

Mit freundlichen Grüßen,
Rinus Rynart

Rinus Rynart

Lorsque vous parcourez le monde en camion, vous créez de nombreux souvenirs. Au cours de mes 50 ans, en tant que chauffeur de camion et en tant que directeur de mes sociétés de transport, j’ai eu la chance de voyager dans le plus beau et le plus insolite des pays.  J’ai capture’ ces souvenirs ‘a partager avec le monde dans mon livre  “Ma vie de 50 ans dans les transports”. Dans ce livre, vous pourrez voyager avec moi et mes chauffeurs vers des destinations que vous n’aurez peut-être jamais l’occasion de visiter.

Intéressé par mon livre? …..Vous pouvez voir quelques images/pages du livre …si Vous cliquez sur le cote gauche …via ,, Book Impression,,… ( impression du livre)…alors s.v.p… cliquer sur le bouton ”Acheter le livre” ( Buy Book )  sur le côté gauche de la page, cela vous mènera au site Web de l’éditeur et de l’imprimeur de mon livre …… …….. (Pumbo / www.boekenbestellen.nl). Là, vous pouvez choisir la langue de votre pays. en Haut a gauche du Site-Web,  et si vous cliquez sur les imgages/photos des livres , vous verrez plus d’information des livres , les dimensions, l’histoire a l’interieur,et les critiques  (reviews ) ….et sélectionnez le type de livre que vous souhaitez.

1..Le petit format B-5  avec une Couverture Souple et de dimensions de 170 millimètres x 240 millimètres. 273 pages et 280 photos, avec un prix de vente de:  EURO 29,00

Ou

2. Le grand format A-4 avec une Couverture Rigide et de dimensions de 210 millimetres x 297 millimetres, 200 pages et 280 photos, avec un prix de vente de : Euro 45,00

alors Remplissez votre nom complet, et adresse, et Code Postale,  Pays, et E-mail adresse.

Vous pouvez payer avec votre carte de crédit / bancaire et le livre vous sera envoyé dans un emballage solide. Le prix n’inclut pas les frais d’expédition, qui dépendront de l’endroit où il doit être envoyé par la poste depuis les Pays-Bas. Ce livre est écrit en Anglais, Neerlandais ,  Allemand  . Francais , Italien,  Espagnol, Suedoise, Turc , et la langue Danois…..peut-être plus tard il sera disponible dans plus d’autres langues.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer  un E-mail à:     rinus.rynart@planet.nl

Si vous souhaitez me suivre sur ma page Facebook, allez dans le menu à gauche de cette page. Et vous pouvez voir aussi notre “ Company Website “  si vous cliquez sur la cote gauche…. +  ” our scale / miniature truck models ”   et je suis aussi regulierement  a Social Media, comme  Instagram, et Twitter, dans mon meme nome…  Rinus Rynart.

J’espère que vous apprécierez votre achat.

Sincères amitiés,
Rinus Rynart

Rinus Rynart

När man har rest i världen med lastbil samlar man många minnen. Under mina 50 år som chaufför och åkare för mina transportfirmor hade jag förmånen att köra till de mest ovanliga och vackra länder .Jag har samlat dessa minnen i min bok för att kunna dela med mig av dem. Boken heter ”My 50 years life in transport” ( Mina 50 år som chaufför och åkare) I boken får du möjlighet att resa med mig och mina chaufförer till destinationer som du kanske aldrig annars haft möjlighet att besöka.

Intresserad av min bok? ….Du kan se nagra bilder/sidor av boken…om du klickar pa vaenster sida via ,, Book impression,, ( Bok-intryck)…  sedan  Klicka på ”By book” (Köp bok) till vänster på sidan. Du kommer då till förlagets och tryckeriets websida  Pumbo/ www.boekenbestellen.nl

Där kan du välja det spräk du känner ..vänster överst på webplatsen…när du klickar på bilderna i böckerna kommer du att se mer info om boken, storieken, historien inuti, och recensioner  (reviews)   osv ..och välj vilken bok du vill ha.

  1. Lited format B-5,  mjut omslag , 170 X 240 millimeter , 273 sidor, 280 foton…Saljande Pris  Euro 29,00

eller 

  1. Stort format  A-4,  hart omslag , 210 X 297 millimeter , 220 sidor, 280 foton….Saljande Pris Euro 45,00

Fyll i ditt fullständiga namn , adress , post nummer , land , och E.postadress

Du kan betala med kredit/bank kort. Boken kommer att levereras i robust packning Frakt tillkommer. Med Post fran Nederlaenderna. Boken är skriven på Engelska , Hollandska , Tysk,  Franska , Italienska , Spanska , Svenska, Turkiska, + Danska  spraeket…..och kommer ev. att översättas till fler andra språk.

Tveka inte att maila mig om du har frågor.   rinus.rynart@planet.nl

Följ mig gärna på Facebook genom att klicka på Meny. Där ser du också vår firmas websida. Jag hoppas du får glädje av min bok.

+  ” our scale / miniature truck models “…och jag ar ocksa regelbundet pa Sociala Medier, som Instagram och Twitter.. under mitt eget namn :   Rinus Rynart.

Med vänliga hälsningar
Rinus Rynart

Rinus Rynart

Cuando viajas por el mundo en camión, creas muchos recuerdos. En mis 50 años como conductor de camiones y como director de mis empresas de transporte, tuve la suerte de viajar  países únicos y lugares maravillosos y hermosos. He capturado y recopilado estos recuerdos para compartirlos con todo el mundo en mi libro “Mis 50 años de vida en el transporte”. En este libro podrá viajar conmigo y con mis conductores a destinos a los que tal vez nunca tendrá la oportunidad de visitar.

¿ Esta usted Interesado en mi libro? ….Puede ver algunas imagenes/paginas del libro…si hace clic en el lado ,,Book Impression,, (  impression del libro) …. Haga clic en el botón “Comprar libro” ( Buy Book ).. en el lado izquierdo de la página, esto le llevará a la página web de la editorial y a la impresora de mi libro … (Pumbo / www.boekenbestellen. nl)  Alli puedes elegir el idioma que conoces…a la izquierda en la parte superior del Sito-Web…al hacer Clic en las fotos de los libros, veras mas informacion. sobre el libro, el tamaño, la historia que contiene, y las reseñas  (reviews)  etc. y seleccione el tipo de libro que desea.

1..El formato pequeño B-5 con Tapa Blanda y dimensiones de 170 milímetros x 240 milímetros, contiene  273 páginas y 280 fotos, y el  precio de venta es de: 29,00   euros

O puede ser

2… El formato grande A-4 con tapa dura y dimensiones de 210 milímetros X 297 milímetros, contiene 220 páginas y 280 fotos., y el precio de venta es de: 45,00  euros

Complete , su nome, direccion y codigo postal, e de su pais, y E-mail adresse.

Puede pagar con su tarjeta de  Banco / credito… y el libro se le enviara en un embalaje resistente.

El precio no incluye los gastos de envío, estos dependerán del lugar al que se tenga que enviar por correo desde los Países Bajos. Este  libro está escrito en los Idiomas Inglés, Hollandes Aleman., Francesco, Italiano , Espanol , Sueco, Turco,  y el dioma Danes….. tal vez  más adelante pueda estar disponible en mas otros idiomas!

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico a: rinus.rynart@planet.nl

Si usted esta  interesado en seguirme en mi página de Facebook, vaya al menú de enlace que esta situado en el lado izquierdo de esta página. O también puede ver nuestra “pagina web de empresa” si hace clic en él enlace situado en el lado izquierdo…

.+ ” our scale / miniature truck models ”  Tambien estoy regularmente en las Redes Sociales como Instagram y Twitter, con mi propio nombre…Rinus Rynart.

Espero que disfrutes de  tu compra

Saludos cordiales
Rinus Rynart

Rinus Rynart

Quando viaggi per il mondo in camion , crei molti ricordi. Nei miei 50 anni, come camionista e direttore delle mie societa di trasporti, ho avuto la fortuna di viaggiare nei paesi piu insoliti e belli.  Ho catturato questi ricordi da condividere  con il mondo nel mio libro ” My 50 years life in Transport ”  ( i miei cinquanti anni di vita  nei trasporti ) in questo libro potrai viaggiare con me ei miei autisti verso destinazioni che forse non avrai  mai  l’opportunita di visitare.

Interessato al mio libro ?…Puoi vedere  piu foto / pagine del libro …quando fai clic sul lato sinistro tramite “Impressione Libro” ( Book impression) …e dopo…Fai clic sul pulsante “cquista libro”   ( Buy Book) ….sul lato sinistro della , questo ti portera al  Sito-Web dell’ editore e stampatore del moi libro…..( Pumbo/www.boekenbestellen.nl )…….Li puoi scegliere la Lingua che conosci.  Quando fai Clic sulle foto dei libri, vedrai piu informazioni sul libro, le dimensioni, la historia al interno, e le recensioni  (reviews)  ect…. e selezione il tipo di libro che desideri.

1…Il formato piccolo B-5 con copertina morbida e dimensioni di 170 x 240 millimetri . 273 pagine e 280, con un prezzo di vendita di : Euro 29,00

O.

2..Il formato Large A-4  con copertina rigida  e dimensioni di  210 x 297 millimetri ..220 pagine e 280 foto. con un prezzo di vendita di : Euro 45,00

Inserisci il tuo nome , indirizzo e codice postale, e paese, e  E-mail adresse.

Puoi pagare con la tua carta di credito / banca, e il libro ti verra spedito in un ribusto pacco. il prezzo non include le spese di spedizione, ce dipenderanno da dove  deve essere inviato per posta dai Paesi Bassi. Questo libro e scritto in lingua Inglese, Hollandese, Tedesco, Francese, Italiano ,  Spagnola, Svedese, Turco,  e  lingua Danese. …forse in seguito sara disponibilie in piu altre lingues.

in caso di domande , non esitare a inviarmi un  E-mail a :   rinus.rynart@planet.nl

se fossi interessato a seguirmi sulla mia Facebook, vai nel Menu sul lato sinistro di questa pagina, e puoi anche vedere il nostra ” Sito Web Aziendale ”   ( Company Website )…se fai clic su di esso sul lato sinistro……+ ” our scale / miniature truck models ”   Sono anche regolarmente sui Social Media, come Instagram e Twitter, con il mio nome….Rinus Rynart.

Spera che il tuo acquisto ti piaccia

Cordiali saluti

Rinus Rynart.

Buy book